Risicoprofiel:

Een risicoprofiel,bestaat uit:

  a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden,
  b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen, en
  c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Op internet gepubliceerde risicoprofielen:

 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Frysl├ón
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio IJsselland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Twente
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VRNOG)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Midden (HVDGM))
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VGZ)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Flevoland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Haaglanden
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Zuid
 • Meer informatie:

 • Risicokaart.nl
 • Website: regionaal risicoprofiel
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: leven met risico's
 • RijnmondVeilig.nl
 • ZeelandVeilig.nl
 • Limburgse Risicocommunicatie
 • Links Kennisnetwerk

 • Actueel:  Crisis.nl: informatie van
  de Rijksoverheid
  vindt u op crisis.nl
  Klik hier voor crisis.nl >>

  Klik hier voor NL-Alert


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.