Informatie:

U komt op deze pagina via crisisportaal.nl, crisisportaal.be en crisisportal.eu

Op een crisisportaal vindt u de belangrijkste informatie en gegevens die het functioneren van uw crisisorganisatie ondersteunen.
Dit betreft uw voorbereide plannen en procedures en uw hulpverleningsregister.
Het hulpverleningsregister vermeldt alle relevante informatie over uw crisisorganisatie (bereikbaarheidsgegevens, namen, alarm- en telefoonnummers van medewerkers) en ook alle gegevens van de instanties, waarmee u in crisisomstandigheden samenwerkt.
Een hulpverleningsregister is niet openbaar en moet iedere maaand op actualiteit worden gecontroleerd.

Crisisportaal van de Provincie Vlaams Brabant

Algemene Directie Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken België

Almanak Rijksoverheid

Voor Nederland staan de belangrijkste (openbare) bereikbaarheidsgegevens vermeld in de Almanak van de Rijksoverheid.
De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens.
Via onderstaande links kunt u deze informatie raadplegen:

Gegevens Veiligheidsregio's

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.