Brandweerzorg

Per 1 januari 2014 is de brandweer in Nederland volledig geregionaliseerd.

De veiligheidsregio heeft op het gebied van de brandweerzorg de volgende taken:

 • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
 • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand
 • Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Het waarschuwen van de bevolking
 • Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting
De brandweer voert tevens taken uit in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De brandweer staat onder leiding van een commandant.

Branche organisatie:

 • Brandweer Nederland
 • Actueel:  Crisis.nl: informatie van
  de Rijksoverheid
  vindt u op crisis.nl
  Klik hier voor crisis.nl >>

  Klik hier voor NL-Alert


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.